चाँगुनारायणमा पशु जाँच प्रयोगशाला स्थापनाका लागि १ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन

खरीपाटी: चाँगुनारायण नगरपालिकाले पशु जाँच प्रयोगशाला स्थापनाका लागि १ करोड ५८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पशु विकासका लागि पशु स्वास्थ्य आहारा, नश्ल सुधार, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम, फर्म तथा ब्यवसाय सुदृढीकरण तथा पशु जाँच प्रयोगशाला स्थापनाको लागि सो रकम छुट्याइएको हो ।

त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ १० करोड ९८ लाख १० हजार, बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमका साथै प्राविधिक शिक्षालाई प्रबद्र्धन, शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि शिक्षातर्फ १० करोड ९८ लाखलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छ ।