न्यायिक समिति संचालनलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै चाँगुनारायण, हालसम्म २१ वटा निवेदन फछ्यौट

भक्तपुर: चाँगुनारायण नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २१ वटा निवेदन फछ्यौट गरेको छ । हालसम्म ५८ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा २१ वटा फछ्यौट गरिएको हो । न्यायिक समितिमा विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार र आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने गरिएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार न्यायिक समिति संचालनलाई अझ बढी प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन विवाद दर्ता लगायत काम कारवाही अनलाईन गर्ने गरी सफट्वेयर संचालनमा ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, अशक्त, असहाय, निम्न वर्गका निवेदन आफैले लेख्न नजान्नेलाई न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गर्न कार्यालयबाटै निःशुल्क निवेदन लगायत आवश्यक कानूनी लिखत मस्यौदा गर्ने गरिएको पनि जनाइएको छ ।

न्यायिक समितिले घरेलु हिंसा तथा मानाचामल सम्बन्धी निवेदनहरुमा प्राथमिकतामा राखी मेलमिलाप मार्फत छिटो छरितो रुपमा विवादको निरुपण गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कार्यपालिकाबाट ८ वटा कार्यविधिहरु पारित भएको, ३ जना थप सूचीकृत र १७ जना अध्यावधिक भएको मेलमिलापकर्ता सहित २० जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरी मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका स्थापनाको समयदेखि हालसम्म स्वीकृत भएका ऐन, नियम र कार्यविधि निर्देशिकाको संगालो प्रकाशन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।