चाँगुनारायणमा ठेक्का प्रक्रियामा कम कबोल भई बचत भएको रकम सम्बन्धीत आयोजनाकै बाँकि खण्डमा खर्च गरिने

भक्तपुर: चाँगुनारायण नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट कम कबोल भई बचत भएको रकम सम्बन्धीत आयोजनाकै बाँकि खण्डमा खर्च गर्ने भएको छ । चाँगुनारायण नगरसभाको १४ औं अधिवेशनले सो निर्णय गरेको हो ।

नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्झौता भई अगाडि बढेका आयोजनाहरुको ठेक्का कबोल गर्दा कम कबोल गरि बचत भएको रकम सोही आयोजनाको बाँकि खण्डमा काम गर्ने र यदी उक्त आयोजनाको कार्य समाप्त भएको खण्डमा सोही वडा अन्तर्गत वडा समितिको सिफारिसबाट प्राप्त निर्माण आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको सम्झौताको लागि २०८० माघ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।