शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माग्यो रिक्त दरबन्दी विवरण

लाग्थ्यो– मुलुकको जनशक्ति व्यवस्थापन विधि, प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादन समेतलाई विशेष ध्यान दिंदा प्रभावकारी र नतिजामूलक परिणाम खोज्नु साह्रै मूख्र्याइँ हो । तर आफ्नै बुझाइ मलाई नै सही लाग्न छोडेको छ ।

मुलुकको शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति उत्पादन, प्रयोगका तौरतरिका तथा ऐन कानूनको व्याख्या, पालना तथा आशयको मर्मको आत्मसातीकरणका हाम्रा आ–आफ्नै क्षमता र सीमा छन् । यससँग जोडिएका समस्या र बेइमानीको गन्धलाई सचेत भएर हटाउन सबै नेतृत्व सहमत छन् भन्ने सुवासित सन्देश मात्र प्रवाहित गरिरहन मन लाग्न थालेको छ ।

लाग्थ्यो– मुलुकको जनशक्ति व्यवस्थापन विधि, प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादन समेतलाई विशेष ध्यान दिंदा प्रभावकारी र नतिजामूलक परिणाम खोज्नु साह्रै मूख्र्याइँ हो । तर आफ्नै बुझाइ मलाई नै सही लाग्न छोडेको छ ।

मुलुकको शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति उत्पादन, प्रयोगका तौरतरिका तथा ऐन कानूनको व्याख्या, पालना तथा आशयको मर्मको आत्मसातीकरणका हाम्रा आ–आफ्नै क्षमता र सीमा छन् । यससँग जोडिएका समस्या र बेइमानीको गन्धलाई सचेत भएर हटाउन सबै नेतृत्व सहमत छन् भन्ने सुवासित सन्देश मात्र प्रवाहित गरिरहन मन लाग्न थालेको छ ।