सहकारी

चाँगुनारायण नगरपालिकाद्धारा नगरभित्रका सहकारी संस्थालाई ५ दिने लेखा ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम

खरीपाटी: चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरभित्रका सहकारी संस्थाका ब्यवस्थापकहरुलाई ५ दिने लेखा ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ । नगरका ३० वटा सहकारीका ३६ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको हो । तालिममा सहभागिहरुलाई